Welcome
Als fotograaf ben ik altijd op zoek naar nieuwe beelden. Deze zoek ik vooral in de natuur- en landschapsfotografie. Fotograferen doe ik hoofdzakelijk dicht bij huis maar als het even kan ga ik graag ook wat verder van huis. 
Ik heb een voorkeur voor ruige landschappen zoals de Hoge Venen (België), de Alpen of Scandinivië. Voor mij levert de combinatie van deze landschappen met daarboven een dreigende wolkenlucht de mooiste beelden op. Ik ben dan ook zeker geen 'mooi weer' fotograaf.

Om mijn creativiteit te prikkelen maak ik soms foto's van geheel andere onderwerpen. Dit leert mij anders te kijken, dit zorgt ervoor dat ik ook bij de natuur- en landschapsfotografie probeer om anders te kijken.
Naast natuur- en landschapsfotografie hou ik mij steeds meer bezig met sportfotografie. Daarbij gaat het vooral om hardlopen / trailrunning. Uiteraard komen mijn ervaringen met landschapsfotografie ook hier goed van pas.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan gerust een kijkje in mijn portfolio. 
As a photographer, I'm always looking for new images. I am mainly looking for these in nature and landscape photography. I do photography mainly close to home but if possible I like to go a little further away from home. 
I prefer rugged landscapes such as the High Fens (Belgium), the Alps or Scandinavia. For me, the combination of these landscapes with a dark cloudy sky above them produces the most beautiful images. I'm certainly not a 'nice weather' photographer.

In order to stimulate my creativity I sometimes take photos of completely different subjects. This teaches me to look differently, this ensures that I also try to look differently at nature and landscape photography.
In addition to nature and landscape photography, I am increasingly involved in sports photography. This mainly concerns trail and mountain running. Of course, my experiences with landscape photography are also very useful here.
Become curious? Feel free to take a look at my portfolio. 
Back to Top